Εφαρμογές

Ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους και ενημερωθείτε σχετικά με τα υλικά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τις εφαρμογές σας, και δείτε μερικά παραδείγματα σχεδίων χαραγμένα από το laser.

 

863.jpg

Υλικά προς επεξεργασία